chokopedia

Direct Trade

direct_trade

En form av handel där fokus ligger på att eliminera mellanhänder mellan råvaruproducenter och chokladtillverkare för att säkerställa både en hög kvalitet på råvarorna och skälig ersättning i alla produktionsleden. Många mindre och kvalitetsmedvetna chokladtillverkare köper sina kakaobönor från enskilda plantager eller kooperativ och får därigenom större kontroll över kvaliteten på bönorna och dessutom insyn i råvaruproduktionen och villkoren för kakaobönderna och arbetarna. Se även Bean to bar och Pod to bar.