chokopedia

Pod to bar

pod_to_bar

En vidareutveckling av bean to bar-konceptet där chokladtillverkaren köper kakaon redan innan fermentering, vilket i praktiken innebär färska nyligen skördade kakaofrukter. Få chokladmakare har dock i praktiken möjlighet att jobba enligt pod to bar-konceptet eftersom kakaon måste fermenteras snart efter skörd för att inte kvaliteten på bönorna ska försämras, vilket innebär att fermenteringen måste ske i nära anslutning till kakaons växtplats. Därmed är det främst chokladproducenter som tillverkar sin choklad på plats i de kakaoproducerande länderna som kan arbeta utifrån pod to bar-konceptet. Se även Bean to bar.

 

Tillbaka till chokopedia.