Bean to bar

Ett begrepp som betecknar chokladproducenter som producerar sin choklad från råvara till färdig produkt. Många storskaliga producenter köper in färdig chokladmassa och kakaosmör medan bean to bar-rörelsen eftersträvar en större kontroll över sin produkt genom att producenterna själva överser fler av stegen mellan råvara och färdig produkt. Se även Pod to bar 

Guido Castagna _Cacao _choklad

Bilden kommer från Guido Castagnas Bean to barproduktion.