Trinitario

En av de tre specificerade kakaoarterna. Trinitario skapades som en hybrid av de andra två kakaosorterna Forastero och Criollo med egenskaper från båda två. Efter att en orkan förstörde större delen av ön Trinidads Criollo-odlingar planterades mer härdiga Forastero-plantor in för att ersätta de förlorade träden. De två sorterna korsbefruktades spontant och sålunda föddes en ny kakaoart. Trinitario odlas främst i Karibien och Madagaskar och en stor del av produktionen betraktas som Fine flavour-kakao. Den kännetecknas ofta av en hög halt av fruktsyra. Trinitario utgör ca 10 % av den totala världsproduktionen. Se även Criollo och Forastero.