chokopedia

Odling

odling

Odling av kakao sker i ett tropiskt/subtropiskt bälte som sträcker sig från ca. 20 grader norr till ca. 20 grader söder om ekvatorn. Kakaon härstammar visserligen från Sydamerika men majoriteten av världens kakao kommer från odlingar i Afrika, speciellt från Elfenbenskusten och Ghana som tillsammans står för närmare 60% av den totala kakaoproduktionen. Denna kakao är dock i princip alltid s.k. ”bulk-kakao” som på grund av bl.a. dålig jordmån, stora skördeuttag och sämre odlingstekniker sällan besitter samma aromrikedom som ”fine flavour”-kakaon som odlas i andra delar av världen. I dessa länder är användandet av barnarbete mycket utbrett. Man räknar med att omkring 200 000 barn arbetar inom Elfenbenskustens kakaoproduktion och mycket lite explicit kritik eller påtryckningar har utövats av de stora konfektyrproducenter som köper sin kakao därifrån. Förutom i västafrika finns också betydande odlingsarealer i bl.a. Indonesien, Papua Nya Guinea, Brasilien, Ecuador, Dominikanska republiken, Peru och Venezuela.

Kakaoträd kan blomma året om vilket gör att man också kan skörda någorlunda kontinuerligt flera gånger om året. Kakaofrukterna mognar inte nödvändigtvis samtidigt vilket gör att träden behöver inspekteras ofta och frukterna skördas i princip alltid för hand. Se också Kakao och Kakaofrukt.

 

Tillbaka till chokopedia.