chokopedia

Antioxidanter

antioxidanter

En grupp av ämnen vars kemiska egenskaper hjälper dem att motverka oxidation och i förlängningen bildandet av fria radikaler, en typ av partiklar som är normalt förekommande i kroppen men som i förhöjd koncentration kan leda till oxidativ stress och dessa ämnen kan då skada cellerna i kroppen. En kost med tillräcklig koncentration och variation av antioxidanter är därför ett viktigt skydd för kroppen. Antioxidantrika livsmedel marknadsförs ofta med termer som ”superfrukt”, ”superbär” och ”supermat.” Kakao är rikt på antioxidanter och innehåller dessutom rikligt med mineraler och vitaminer som hjälper till att stärka kroppens immunförsvar.

 

Tillbaka till chokopedia.