chokopedia

Klimatförändringarna

klimatforandringar

Den klimatförändring som idag äger rum är mycket påtaglig, så även på kakaoträd och kakaodlingar.
Här är några av de tydliga faktorerna som har en direkt eller indirekt påverkan:

Kakaoträden utsätts för stress på grund av oförutsägbara väderförändringarna. Intensivt regn, särskilt under oväntade säsonger, ökar risken för skadedjur och sjukdomar på kakaofrukterna.

Skördetiderna blir också allt mer osäkra, med många producentländer som upplever oregelbundna och förlängda skördeperioder, vilket i sig skapar ytterligare stress för träden.

Högproduktiva hybrider och kloner blir alltmer attraktiva eftersom de inte orsakar lika mycket bekymmer som de fin-smakande och prestigefyllda varianterna.

Fermentering och torkning påverkas också indirekt av klimatförändringarna, vilket tvingar bönderna att ständigt vara redo att justera sina rutiner.

Alla dessa faktorer tillsammans leder till en minskad kakaoproduktion globalt. Kakaobönder gör sitt bästa genom att implementera hållbara metoder som agroforestry, ekologisk odling, vattenhantering, markrensning samt innovativa fermenterings- och torkningsmetoder. Trots deras ansträngningar blir kakaobönderna alltmer utmattade på grund av ökad byråkrati, höga konsumentkrav och de svårigheter som följer med att odla en väderkänslig växt.

Tillbaka till chokopedia.