chokopedia

I.G.P (Indicazione Geografica Protetta)

i.g.p

På svenska SGB: skyddad geografisk beteckning. En italiensk märkning av bl.a. livsmedel och vin som garanterar att råvaran eller produkten härstammar från ett avgränsat geografiskt område som anses ge unika kvaliteter och egenskaper till den specifika produkten.

 

Tillbaka till chokopedia.