chokopedia

Ekologisk kakao

ekologisk_lakrits

Ekologisk kakao avser kakaobönor som odlats och skördats enligt strikta ekologiska standarder, vilka regleras genom certifieringar. Dessa standarder förbjuder användningen av syntetiska bekämpningsmedel och kemiska gödningsmedel i odlingen. Istället ligger fokus på hållbara jordbruksmetoder som upprätthåller och främjar biologisk mångfald samt minskar miljöpåverkan.

För att en kakao ska få klassificeras som ekologisk, måste hela produktionskedjan, från odlaren till den slutliga produktens tillverkning, uppfylla de fastställda ekologiska normerna. Detta inkluderar även bearbetningsprocesser som fermentering och torkning, vilka måste utföras utan syntetiska tillsatser.

Ekologisk kakao är ofta spårbar tillbaka till specifika kooperativ eller odlare, vilket ger konsumenterna ökad insyn i var och hur produkten har framställts. Denna transparens bidrar också till att stödja rättvisa arbetsförhållanden och ekonomisk hållbarhet för kakaoodlarna. Produkter tillverkade av ekologisk kakao är ofta märkta med officiella ekologiska sigill som certifierar att de uppfyller alla krav för ekologisk produktion.

 

Tillbaka till chokopedia.