CRU

En kvalitetsbeteckning som ursprungligen kommer från det officiella franska klassificeringssystemet för vingårdar där grand och premier crus anger vingårdar eller grupper av vingårdar av exeptionell kvalitet. Ordet kommer från det franska verbet ”croître” (växa). Inom chokladvärlden används ordet som en marknadsföringsterm för att markera chokladprodukter gjorda av kakao från ett specificerat och väl ansett odlingsläge och/eller speciella kakaosorter. Det finns dock ingen organisation som certifierar vilka lägen som får betcknas som Cru för kakao, så man bör inte betrakta ordet som en tillförlitlig och oberoende kvalitetsbeteckning.