Berikssons
K
valité & Hållbarhetspolicy

Samtliga familjemedlemmar i Beriksson är uppväxta på landet med naturen runt knuten. Det har skördats pepparrot med farfar, planterats gran med morfar. I modern tid tar Eva hand om Assarebo-bina och Benny chefar över skogsvården, självklart utan kalhyggen; Med fötterna välförankrade i myllan ser vi det som vår skyldighet att efterlämna vårt arv i minst lika bra skick som när vi tog över det.

Sortiment

Beriksson levererar noga utvalda produkter från områden där man värnar om hur råvarorna odlas och där kunskapen och intresset att förädla dem är stor. Idag erbjuder vi exempelvis ekologiska-, Fairtrade- och Direkt Trade och närproducerade produkter.

Det ökade intresset för matlagning, bakning och från grunden har även gett ett större fokus på råvaror och innehåll. Vi är vad vi äter. Vilket gör att vi fokuserar på transparens och rena produkter. Målet är att vårt sortiment ska vara så rent som möjligt från konstiga tillsatser. I denna djungel av produkter och certifikat ser vi oss som din kvalitetsgaranti.
Vi på Beriksson är stolta över vårt sortiment och vi står för våra produkter.

Producenter

Kvalitet, småskalighet, medvetenhet och innovation är viktiga.

När vi letar nya producenter finns det många kriterier som ska bockas av. Vi har väldigt höga krav på vår egen prestation och vi kräver detsamma av våra samarbetspartners. Endast det bästa är gott nog; Kvalitet, engagemang, transparens och en strävan att alltid vilja bli bättre är vad som driver oss framåt.

Delikatess-svinn

En viktig punkt i sammanhanget är önskan om lång hållbarhet på produkterna. Lång hållbarhet och produkter utan tillsatser är två parametrar är inte alltid så lätta att förena då en produkt utan tillsatser generellt sett har kortare hållbarhet än en produkt med tillsatser. Givetvis är målet att enbart köpa in den kvantitet som kommer att gå åt men som vi alla vet blir inte alltid utfallet av försäljningsprognosen som man tänkt sig.

I vårt arbete att minska produktsvinn jobbar vi idag med kanaler som kan hjälpa oss med att hantera större mängder av produkter med utgånget datum. Vidareutvecklingen av vår digitala närvaro har även gett oss större möjligheter att använda oss av vår webbutik för att kunna erbjuda dessa produkter till ett kraftigt reducerat pris. Vi märker även av en större tolerans och förståelse och ett ökat intresse från våra kunder att jobba mer med Skynda Fynda artiklar. Är du nyfiken och vill vara med och hjälpa till hittar du dessa artiklar under kategorin Fynda.

Tillsammans kan vi minska svinnet!

 

Återvinning

Allt förpacknings- och restmaterial som papp, plastfolie och papper, som anländer till Beriksson tas hand om och återvinns. Den större andelen av gammalt förpackningsmaterial används till våra leveranser. Dvs det material som är rent används när vi packar din beställning för att säkerställa att leveranserna når dig intakta. Tack vare att vi återanvänder emballage har vi kunnat minska på inköpen av packmaterial. Det material som inte återanvänds sorteras och landar i sopsorteringen.

 

Beriksson Certifikat 

 

kiwakiwa

 

Beriksson - Certifikat - SE - EKO - 01 – Ladda ner här.